Logga
Allt en trädgårdsamatör behöver veta

Nässelfjärils larv
Nässelfjäril
Aglais urticae
Nässelfjärilen är en våra mest välkända fjärilar. Den övervintrar som fullvuxen fjäril och vaknar tidigt på våren. Den är beroende av brännässlor och lägger sina ägg bland nässlorna och larverna äter sedan av dem.
Nässlor och nektarrika blommor. Tidig vår suger de nektar från tussilago, scilla, pärlhyasint, tibast och salix.