Logga
Allt en trädgårdsamatör behöver veta

Hornrost på  rönn
Hornrost
Gymnosporángium cornútum, syn. G. juniper
Orange röda fläckar på ovansidan av rönnbladen som sedan utvecklar kuddar med 'horn' på undersidan av bladen. Hornen kan bli upp till en halv centimeter långa och en halv millimeter breda. Orsakas av svamp.
Rönnens hornrost värdväxlar med enen och för att undvika att svampsporerna sprids kan man ta bort de enar som finns i närheten.

Annas Trädgård
annastradgard@hotmail.com