Logga
Allt en trädgårdsamatör behöver veta

Rosrost
Rosrost
Rosrost är vanlig på frilandsrosor, speciellt på de som inte är remonterande. På våren blir det gulorange sporsamlingar på knapparna och de nya skotten. Senare får undersidan av bladen kuddar av sporer, de är från början gulorange och går sedan mot svart. De lågt sittande bladen angrips först. Bladen och de unga skotten blir missbildade och bladen faller sedan av. Kan orsakas av 9 olika sorters svampar inom släket Phragmidium.
Samla in angripna blad på hösten och bränn dem. Skär bort angripna skott eftersom smittan finns kvar och bränn även dem. Överdriven kvävegödsling kan gynna svampen. Rosor bör få rikligt med kalium för att stärka plantorna.

Annas Trädgård
annastradgard@hotmail.com